Figyelem: JavaScript futtatása nem engedélyezett böngészőjében vagy ezen a weboldalon! Nem biztos, hogy ebben a kérdőívben így minden kérdésre választ tud majd adni. Kérjük, nézze át böngészője beállításait.

Védőnői méhnyakszűrésre felkészítő továbbképzés - PÓTJELENTKEZÉS!

Jelentkezési lap

az EFOP-1.8.1-VEKOP-15-2016-00001 azonosítószámú, „Komplex népegészségügyi szűrések” elnevezésű kiemelt projekt keretében "A védőnők felkészítése a népegészségügyi célú méhnyakszűrés szervezésére és végzésére" továbbképzésre

A továbbképzés adatai
címe: "A védőnők felkészítése a népegészségügyi célú méhnyakszűrés szervezésére és végzésére"
akkreditációs nyilvántartási száma: SZTK-A-34180/2018
típusa: szabadon választható
formája: jelenléti

Meghosszabbított jelentkezési határidő: 2019. február 08. 14:00

A továbbképzésen való részvétel térítésmentes.

A képzés az EFOP-1.8.1-VEKOP-15-2016-00001 azonosítószámú "Komplex népegészségügyi szűrések" elnevezésű kiemelt projekt keretében az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg.

 

Tisztelt Védőnő!

 

A méhnyakrákból eredő halálozás csökkentése érdekében hazánk 2003-ban bevezette a népegészségügyi célú méhnyakszűrés rendszerét. A szervezett szűrés a 25-65 év közötti nők számára egyszeri negatív szűrővizsgálatot követően, 3 évenkénti szűrést biztosít. A szervezett szűrés során alkalmazott módszer nemzetközi szakmai szervezetek ajánlásán alapul, mely lehetővé teszi a méhnyakrák, valamint megelőző állapotainak korai felismerését és korai kezelését.

Az egészségpolitika a méhnyakszűréshez való könnyebb hozzáférés érdekében a nemzetközi gyakorlathoz igazodva – mely szerint a kenetvételt nem feltétlenül szakorvos végzi, hanem képzett szakdolgozó - célul tűzte ki a területi védőnők bevonását a méhnyakszűrés végzésébe. A graduális védőnőképzés már magában foglalja a méhnyakszűrés oktatását, így 2018-tól minden végzett védőnő rendelkezik a méhnyakszűrés végzéséhez szükséges képzettséggel.

A területi védőnői ellátásról szóló 49/2004. (V. 21.) ESzCsM rendelet módosításáról szóló 28/2013. (IV.5.) EMMI rendelet 4.§ (3) bekezdése alapján a területi védőnőknek igazolniuk szükséges védőnői méhnyakszűrésre felkészítő képzés elvégzését. Az EFOP-1.8.1-VEKOP-15-2016-00001 azonosítószámú „Komplex népegészségügyi szűrések” elnevezésű kiemelt projekt célja megteremteni annak feltételeit, hogy minden olyan védőnő rendelkezzen a népegészségügyi célú méhnyakszűrés végzéséhez szükséges kompetenciával, aki sem graduális oktatás, sem a Védőnői Méhnyakszűrő Programok, sem a TÁMOP-6.1.3/A projekt keretében nem szerzett méhnyakszűrés végzéséhez szükséges képesítést.

Tekintettel arra, hogy valamennyi védőnői ellátásnak − a területi, iskolai, kórházi, illetve a Családvédelmi Szolgálat (CSVSZ) védőnői − fontos szerepe van a lakosság egészségtudatos magatartásának növelésében, a primer és a szekunder prevencióban, ezért fontosnak tartjuk, hogy a továbbképzésen történő részvételt valamennyi védőnői szakterület számára biztosítsuk. A továbbképzés elvégzésének lehetőségét ezért a területi-, az iskolai-, a kórházi-, a CSVSZ- és vezető védőnők számára is biztosítjuk!

Korábbi tájékoztatásunk alapján, az EFOP-1.8.1-VEKOP-15-2016-00001 azonosítószámú „Komplex népegészségügyi szűrések” elnevezésű kiemelt projekt keretében utoljára van lehetőség térítésmentesen elvégezni a méhnyakszűrési tevékenységre felkészítő továbbképzést azon védőnőknek, akik még nem szerezték meg a szűrés végzésére jogosító képesítést, azaz:

  • a TÁMOP-6.1.3.A-13/1-2013-0001 számú, „Pilot jellegű szűrőprogramok (védőnői méhnyakszűrési illetve vastagbélszűrési programok) kiterjesztésének támogatása” című projekt keretében a csak elméleti képzést elvégző védőnők számára a gyakorlati képzésen való részvételt biztosítjuk,
  • azon védőnők számára, akik eddig nem vettek részt a védőnői méhnyakszűrés végzésére felkészítő képzésen, azoknak biztosítjuk a komplex továbbképzésen való részvételt (elméleti és gyakorlati rész elvégzését).

A továbbképzést közreműködő szervezet bevonásával tervezetten 2019. február-április között valósítjuk meg annak érdekében, hogy a védőnők a jogszabályban előírt kötelezettségüket teljesíthessék. A méhnyakszűrésre jogosító továbbképzésre történő jelentkezését az alábbi űrlapon 2019. január 07-én déli 12.00 óráig áll módjában jelezni.

Értesítjük, hogy jelen tájékoztató levelünkkel egyidejűleg a fővárosi és megyei tisztifőorvosokon keresztül tájékoztatjuk valamennyi védőnő munkáltatóját, a vezető védőnőket, valamint a fekvő-és járóbeteg ellátást is biztosító intézmények vezetőit a védőnői méhnyakszűrés továbbképzés lehetőségéről.

Amennyiben kérdése merül fel a továbbképzéssel kapcsolatban, a Projekt munkatársai állnak rendelkezésére az alábbi elérhetőségeken.

Képzési alprojekt: tel: +36 (1) 476-1108, +36 (1) 476-1100/2309 (hétfőtől-csütörtökig 8-16.30 között, pénteken 8-14 óráig), e-mail: informacio@oki.antsz.hu

Tisztelettel:

Márton-Veres Judit Inez (s.k.)

projektmenedzser

 

Az adatkezelés jogalapja: az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5. § (1) bekezdés b) pontja alapján az érintett hozzájárulása, valamint az Európai Parlament és a Tanácsnak a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679 Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pont szerinti érintett hozzájárulása.

Kérjük, olvassa el a következő linken található adatvédelmi tájékoztatót. >>> https://docs.google.com/document/d/1zMAJvIpaKq4YOglfFVdLwe5v7kx19lpILmVfu09Lv9Q/edit?usp=sharing

NYILATKOZATOK:

  • Nyilatkozom, hogy a továbbképzésről szóló fenti képzési tájékoztatót és az adatvédelmi tájékoztatót elolvastam, a tájékoztatókban foglaltakat tudomásul vettem.
  • Tudomásul veszem, hogy a továbbképzés során útiköltség térítés elszámolására nincs lehetőség. Egyúttal tudomásul veszem, hogy amennyiben mégsem veszek részt a képzésen és a továbbképzés első képzési napját megelőző 5 munkanapon belül a továbbképzésen történő részvételem törlését vagy egy új továbbképzési időpontra történő átjelentkezését sem kezdeményeztem írásban, úgy az étkezési szolgáltatást magába foglaló továbbképzési költség megfizetésére lehetek kötelezett.
  • Hozzájárulok, hogy a továbbképzési napokon személyemet érintő fényképek készüljenek, illetve videó– vagy hangfelvételek kerüljenek rögzítésre (hivatkozással a 2013. évi V. törvény 2:48. § [A képmáshoz és a hangfelvételhez való jogra] és hogy azokat az EFOP-1.8.1-VEKOP-15-2016-00001 számú Komplex népegészségügyi szűrések elnevezésű kiemelt projekt felhasználja és továbbítsa a Támogató felé az elszámolhatóság okán.
  • A jelentkezési lap kitöltésével hozzájárulásomat adom ahhoz, hogy – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) előírásainak megfelelően az EFOP-1.8.1-VEKOP-15-2016-00001 számú, Komplex népegészségügyi szűrések elnevezésű kiemelt projekt keretében megrendezésre kerülő védőnői képzésben megadott személyes adataimat a Projekt Kedvezményezettje kezelje (ideértve ezen adatok felvételét, tárolását), a képzés lebonyolítását végző közreműködő szervezet (továbbiakban: Közreműködő szervezet) feldolgozza, valamint a Projekt Támogatója és Közreműködő Szervezete felé a 1304/2013/EU Rendelet 1.sz.mellékletében foglalt közös mutatók vonatkozásában történő adatgyűjtésre vonatkozóan továbbítsa, és fenti szervezetek ezeket az adatokat anonimizált jelentések készítésére felhasználhassák.
Személyes adatok
(Ez egy kötelező kérdés)
1
Jelentkező neve (vezetéknév, keresztnév)
(Ez egy kötelező kérdés)
2
Egészségügyi tevékenység során használt név
Kérjük pontos megadását, az igazolás erre a névre állítható ki és a továbbképzési pontok eszerint számolhatóak el.
(Ez egy kötelező kérdés)
3
Születési név:
(Ez egy kötelező kérdés)
4
Születési hely
(Ez egy kötelező kérdés)
5
Születési idő
Open the date time chooser

Formátum: éééé.hh.nn

(Ez egy kötelező kérdés)
6
Anyja születési neve
Elérhetőségek
(Ez egy kötelező kérdés)
7
Személyes e-mail címe
(Ez egy kötelező kérdés)
8
Telefonszám (napközbeni elérhetőség) 
rögzítés formátumára példa: 203334455
(Ez egy kötelező kérdés)
9
Állandó lakcím - megye
Válassza ki a megye nevét az alábbi legördülő listából.
(Ez egy kötelező kérdés)
10

Állandó lakcím - irányítószám

 

(Ez egy kötelező kérdés)
11
Állandó lakcím - település
(Ez egy kötelező kérdés)
12
Állandó lakcím - közterület neve, jellege (út/utca/tér/krt, stb) és házszám/hrsz, emelet-ajtó
13

Levelezési cím - megye

Abban az esetben töltse ki, amennyiben eltér a Lakcímétől.

Válassza ki a megye nevét az alábbi legördülő listából.

14

Levelezési cím - irányítószám

 

Abban az esetben töltse ki, amennyiben eltér a Lakcímétől.
15

Levelezési cím - település

Abban az esetben töltse ki, amennyiben eltér a Lakcímétől.
16

Levelezési cím - közterület neve, jellege (út/utca/tér/krt, stb) és házszám/hrsz, emelet-ajtó

Abban az esetben töltse ki, amennyiben eltér a Lakcímétől.
Szakképzettség és munkavégzés
(Ez egy kötelező kérdés)
17
Releváns iskolai végzettsége/szakképesítése
(Ez egy kötelező kérdés)
18
EEKH azonosító (működési nyilvántartási szám, ennek hiányában alap nyilvántartási szám)
(Ez egy kötelező kérdés)
19
Működési nyilvántartás érvényessége
Open the date time chooser

Formátum: éééé.hh.nn

(Ez egy kötelező kérdés)
20
Foglalkozása, jelenlegi munkaköre
21
Amennyiben az előző kérdésére az "egyéb" választ adta, kérjük nevezze meg munkakörét.
(Ez egy kötelező kérdés)
22

Munkavégzés helye - megye 

 

Válassza ki a megye nevét az alábbi legördülő listából.
(Ez egy kötelező kérdés)
23
Munkavégzés helye - település
Védőnői továbbképzés kiválasztása
(Ez egy kötelező kérdés)
24
A projekt keretében az alábbi továbbképzési lehetőséget választom
Amennyiben a gyakorlati képzést választja, kérjük válaszoljon a következő 2 kérdésre is.
25
Amennyiben a gyakorlati képzést választotta, kérjük adja meg a korábban elvégzett méhnyakszűrési tevékenységre irányuló elméleti továbbképzését igazoló oklevél nyilvántartási számát
26
Az elméleti továbbképzést igazoló intézmény megnevezése
(Ez egy kötelező kérdés)
27

A továbbképzést az alábbi megyében kívánom elvégezni

 

Válassza ki a megye nevét az alábbi legördülő listából.
28

FIGYELMEZTETÉS!

Felhívjuk figyelmét, hogy a regisztráció abban az esetben sikeres, amennyiben az " ELKÜLDÖM " gombra kattintást követően az adatlap már nem látható és a képernyőn az alábbi üzenet jelenik meg:

Tisztelt Védőnő!

Köszönjük hogy kitöltötte a jelentkezési lapot! Jelentkezését fogadtuk a Védőnői méhnyakszűrésre jogosító továbbképzésre. A továbbképzés részleteiről (képzési napok dátuma és helyszíne) hamarosan e-mailben értesítjük.

Amennyiben kérdése merül fel a továbbképzéssel kapcsolatban, a Projekt munkatársai állnak rendelkezésére az alábbi elérhetőségeken:

tel: +36 (1) 476-1108, +36 (1) 476-1100/2309 (hétfőtől-csütörtökig 8-16.30 között, pénteken 8-14 óráig), e-mail: informacio@oki.antsz.hu

Üdvözlettel: Képzési alprojekt

Válaszai nyomtatása.

Amennyiben a küldést követően újra az üres adatlapot látja, a regisztrációja sikertelen volt. Kérjük kísérelje meg újra a kitöltést.

Kilépés és kérdőív ürítése